Χάρτης 40 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-40/pyxides/mikri-klimaka-ghiwrghos-aposkitis-ghiannis-atzakas-olgha-papakwsta-maria-tsima

Μικρή κλίμακα: Γιώργος Αποσκίτης, Γιάννης Ατζακάς, Όλγα Παπακώστα, Μαρία Τσιμά