Χάρτης 9 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-9/klimakes/oi-katagrafes-twn-akatagrafwn

Οι καταγραφές των ακατάγραφων