Χάρτης 1 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-1/afierwma/erhmopolis-ta-tetradia-toy-nasoy-oeofiloy

Ερημόπολις - Τα τετράδια του ΝΘ