Χάρτης 9 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-9/metafrash/goyolt-goyitman-panw-sto-poromeio-toy-mproyklin

«Πάνω στο πορθμείο του Μπρούκλιν»