Χάρτης 40 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-40/afierwma/o-prologhos-ston-liriko-vio-toi-sikelianoy

Ο ‘Πρόλογος’ στον «Λυρικό Βίο» του Σικελιανού