Χάρτης 9 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-9/poiisi-kai-pezografia/dipla-apo-th-limnh

Δίπλα από τη λίμνη