Χάρτης 9 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-9/poiisi-kai-pezografia/5-1-poihmata

5+1 ποιήματα

Αφιέρωση

Βαριέται τον Σεφέρη

Η Αφρική του χρόνου

Το σπίτι με τα δέντρα

Ανάμνηση μιας άλλης Θήρας

Ο εποικισμός της πετσέτας