Χάρτης 40 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-40/afierwma/skholia-stin-poiisi-kai-tin-poiitiki-toi-sikelianoy

Σχόλια στην ποίηση και την ποιητική του Σικελιανού