Χάρτης 9 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-9/metafrash/xorxe-kalbeti-wdh-sta-skoypidia

Ωδή στα σκουπίδια