Χάρτης 40 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-40/afierwma/sivilla-o-meghas-iakkhos-tis-leiterias

Σίβυλλα. Ο μέγας ίακχος της λευτεριάς