Χάρτης 9 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-9/poiisi-kai-pezografia/tessera-poihmata

Τέσσερα ποιήματα

Τέως θεός

Ενώ εσύ πανηγυρίζεις

Deadly confessional

Σύγχρονες ανέσεις