Χάρτης 9 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-9/poiisi-kai-pezografia/poihma-dialogiko-se-symfiliwsh-me-th-oalassa

Ποίημα διαλογικό, σε συμφιλίωση με τη θάλασσα