Χάρτης 40 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-40/afierwma/i-delfiki-idea-toi-aghgheloi-sikelianoy-apikhwntas-tin-platoniki-politeia

Η «Δελφική Ιδέα» του Άγγελου Σικελιανού: Απηχώντας την πλατωνική «Πολιτεία»