Χάρτης 40 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-40/afierwma/eklektikes-sighgheneies-kai-osmwseis-aghghelos-sikelianos-kai-paul-claudel

Εκλεκτικές συγγένειες και ωσμώσεις: Άγγελος Σικελιανός και Paul Claudel