Χάρτης 9 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-9/klimakes/logotexnia-maohmatika

Σχάμα ἄειδε θεά

Από τον αργαλειό στην πληροφορική επανάσταση