Χάρτης 40 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-40/afierwma/apotropaiki-dosologhia-tis-arkoydas

Αποτροπαϊκή δοσολογία της αρκούδας