Χάρτης 9 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-9/hartaki/h-istoria-toy-stratiwth

Η ιστορία του στρατιώτη