Χάρτης 9 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-9/klimakes/paizoyme-ena-poihma

Παίζουμε ένα ποίημα;