Χάρτης 9 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-9/hxhra-paromoia/oi-poihtes-h-fwnh-toys-istorikes-fwnes-se-istorikes-hxografhseis

Οι ποιητές, η φωνή τους. Ιστορικές φωνές σε ιστορικές ηχογραφήσεις