Χάρτης 9 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-9/theatro/xrysa-sphliwth-to-aioerio-blemma

Χρύσα Σπηλιώτη, το αιθέριο βλέμμα