Χάρτης 40 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-40/afierwma/o-eorakws-memartyrike

Ο εωρακώς μεμαρτύρηκε

Στ’ Όσιου Λουκά το μοναστήρι