Χάρτης 9 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-9/xartofylakio-oi-anagnwstes-mas-grafoyn/ximaira-kai-fronimada

«Χίμαιρα και φρονιμάδα»