Χάρτης 40 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-40/afierwma/ena-skhedon-ataksinomito-poiima-toi-sikelianoy-me-krimmeni-afierosi

Ένα σχεδόν αταξινόμητο ποίημα του Σικελιανού με «κρυμμένη» αφιέρωση