Χάρτης 9 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-9/klimakes/ezra-paoynt-nyxterinh-litaneia

Έζρα Πάουντ: «Νυχτερινή λιτανεία»