Χάρτης 9 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-9/klimakes/zoysan-thn-peripeteia-monoi-toys

Ζούσαν την περιπέτεια μόνοι τους