Χάρτης 9 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-9/fwtografia/o-fwtografos-agustin-victor-casasola-1874-1938

Ο φωτογράφος Agustín Víctor Casasola (1874-1938)