Χάρτης 40 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-40/afierwma/ksanaghirizontas-sto-thalero

Ξαναγυρίζοντας στο «Θαλερό»

Θαλερό

Ο τρύγος

Στο καλοΐσκιωτο χωριό