Χάρτης 10 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-10/hartaki/h-lernaia-ntitrix

Η Λερναία Ντίτριχ