Χάρτης 40 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-40/afierwma/anastasimos-thrinos-i-kataskeii-tis-folias

Αναστάσιμος Θρήνος (η κατασκευή της φωλιάς)