Χάρτης 10 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-10/poiisi-kai-pezografia/staomarxhs-sthn-mpoxoritsa

Σταθμάρχης στην Μποχόριτσα