Χάρτης 10 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-10/klimakes/o-khpos-me-tis-polles-aiwniothtes-h-h-afrodith-toy-doidalsa

Περί θεαμάτων και άλλων τινών