Χάρτης 40 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-40/afierwma/i-pasifai-toi-sikelianoy

Η Πασιφάη του Σικελιανού

H λαγνεία και η ιερότητα