Χάρτης 40 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-40/afierwma/aghgheloi-sikelianoy-psapfa-to-kiparissi-kai-to-potiri

Άγγελου Σικελιανού «Ψάπφα»: το κυπαρίσσι και το ποτήρι