Χάρτης 11 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-11/fwtografia/stoy-messala

Στου Μεσσαλά