Χάρτης 10 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-10/theatro/h-texnh-ths-plhghs

Η τέχνη της πληγής