Χάρτης 10 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-10/poiisi-kai-pezografia/tria-poihmata

Τρία ποιήματα

Μπαρόβια εκ περιτροπής λακτίσματα

Άναρχο τρένο

Παγκράτι