Χάρτης 11 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-11/poiisi-kai-pezografia/xloh-h-omilwntas-akatapaysta-san-dentro

Χλόη ή Ομιλώντας ακατάπαυστα σαν δέντρο

Μόνο ο σπασμός

Πένθη πλεούμενα εν κινήσει

Το αλφάβητο του κενού