Χάρτης 10 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-10/poiisi-kai-pezografia/antifhmos-kai-alla-poihmata

Αντίφημος και άλλα ποιήματα

Αντίφημος

Μεταφητικόν

Σισύφειος Λόγος

Φυτοπεθαίνοντας στον Παράδεισο