Χάρτης 40 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-40/afierwma/eitikheis-osmwseis-zoghrafizontas-stikhois-toi-sikelianoy

Ευτυχείς οσμώσεις: Ζωγραφίζοντας στίχους του Σικελιανού