Χάρτης 10 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-10/klimakes/paizoyme-ena-poihma

Παίζουμε ένα ποίημα;