Χάρτης 10 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-10/klimakes/o-anyparktos-andras-me-th-bida-h-anna-tomia

Ο ανύπαρκτος άνδρας με τη... βίδα & η βλοσυρή Άννα Τομία

Γλώσσο-λογικά & λεξικό-γραφικά