Χάρτης 20 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020
https://www.hartismag.gr/hartis-20/afierwma/hrakleitos-kai-kalbino-akoysia-synyparxh

Ηράκλειτος και Καλβίνο: ακούσια συνύπαρξη