Χάρτης 12 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-12/metafrash/kenneo-kok-tria-poihmata-apo-tis-nees-prosfwnhseis

Τρία ποιήματα από τις «Νέες προσφωνήσεις»

Προς το «ναι»

Προς την επιχείρηση του πατέρα μου

Προς τις προσβολές