Χάρτης 40 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-40/afierwma/o-aghghelos-sikelianos-os-imerologhioghrafos

Ο Άγγελος Σικελιανός ως ημερολογιογράφος