Χάρτης 40 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-40/afierwma/khristologhia-kai-theomitorismos-ston-aghghelo-sikeliano

Χριστολογία και θεομητορισμός στον Άγγελο Σικελιανό