Χάρτης 10 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-10/moysikh/fysaei-sta-teixh-toy-xandaka

Φυσάει στα τείχη του Χάνδακα