Χάρτης 10 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-10/klimakes/xarths-oalasshs

Χάρτης θαλάσσης

Διάνα Μπεγιέσι

Αρτούρο Καρρέρα

Αλμπιμπούρ

Χουάν Πάμπλο Αμπραάμ