Χάρτης 11 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-11/metafrash/noyri-al-tzarax-mia-barka-gia-th-lesbo-alla-poihmata

Νούρι αλ Τζαράχ: «Μια βάρκα για τη Λέσβο» & άλλα ποιήματα

Μια βάρκα για τη Λέσβο

Φωνή

IV. Τέταρτη πλάκα

Ελληνική Πλάκα

AΛΛΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Ένα βουνό στη Λέσβο

Φτάνοντας στην Αθήνα

Τραγούδια και σονάτες