Χάρτης 41 - ΜΑΪΟΣ 2022
https://www.hartismag.gr/hartis-41/klimakes/ston-asterismo-tis-aristeris-melaghkholias

Στον αστερισμό της αριστερής μελαγχολίας

9. Ποίηση και λογοτεχνικοί θεσμοί