Χάρτης 10 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019
https://www.hartismag.gr/hartis-10/pyxides/stigmiotopoi-3

Στιγμιότοποι, 3

Ιβηρικά σύνορα